Detachering, uitzending en payrolling

Als je besluit een opdracht uit te zetten bij Professionals in Food op basis van detachering of uitzending is het wervingstraject kosteloos. Bij detachering leen je de kracht in voor een vast aantal uur per week gedurende een vooraf gedefinieerde periode. Bij uitzending kan het aantal uur variëren en is de overeenkomst voor beide partijen op ieder moment opzegbaar. Payrolling kan zowel op basis van detachering als op basis van uitzending. In geval van payrolling heb je als opdrachtgever zelf de kracht bij Professionals in Food aangedragen.

In alle gevallen adviseren wij je graag over de gevolgen van je keuze van aanstelling. Afhankelijk van de keuze die je maakt, is er wel of geen sprake van een aanzegtermijn of proeftijd. Ook kan je keuze van invloed zijn op de hoeveelheid tijdelijke arbeidsovereenkomsten die je na de uitzend-, detacherings- of payrollperiode nog kunt bieden.

Voordelen van detachering, uitzending en payrolling

  • Beperking werkgeversrisico: enkel gewerkte uren worden door Professionals in Food gefactureerd, ook bij detachering
  • Tot 5,5 jaar flexibiliteit via de NBBU cao
  • De professionals zijn op ieder moment over te nemen; je kunt de periode benutten als verlengde proeftijd. Na 1040 uur is overname normaliter zelfs kosteloos
  • De professionals zijn in goede handen; wij bieden hen training, goede voorlichting en werken direct conform het loonverhoudingsvoorschrift als bepaald in de NBBU cao
  • Kosteloos professioneel advies over de wijze van aanstelling van de professional, gebaseerd op jouw behoefte als opdrachtgever

Bij aanstelling van de professional via Professionals in Food betaal je een uurtarief, dat is gebaseerd op het bruto-uurloon van de kracht. Enkel gewerkte uren worden gefactureerd.

De professional treedt in dienst bij Professionals in Food of een door Professionals in Food geselecteerde payrollonderneming op basis van de NBBU-cao voor uitzendkrachten. Dit biedt optimale flexibiliteit met de mogelijkheid tot flexibele inleen voor een periode tot 5,5 jaar. Afhankelijk van jouw wensen stellen we de kracht aan op basis van een dienstverband bepaalde tijd of op basis van een overeenkomst met uitzendbeding, welke op ieder moment opzegbaar is. Deze laatste optie kun je gebruiken als een verlengde proeftijd, maar is ook zeer geschikt als de verwachte duur van de inleen onzeker is.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap richting de professional is gegarandeerd. De professional krijgt betaald conform het loonverhoudingsvoorschrift, wat inhoudt dat hij een vergelijkbaar loon verdient als zijn collega’s in vergelijkbare functies in directe dienst. Daarnaast garanderen wij correcte afdrachten van sociale premies. Omdat wij de vakgerichte ontwikkeling van onze professionals graag willen ondersteunen, kan iedere professional nadat hij 1000 uur via Professionals in Food gewerkt heeft kosteloos een eendaagse vakgerichte training volgen bij een door ons geselecteerde opleidingspartner.

Wij stimuleren graag carrièreontwikkeling. Je kunt als opdrachtgever daarom op ieder moment de professional zelf in dienst nemen. Na 1040 uur kan dit ook kosteloos, tenzij anders is afgesproken.

Nog vragen?

Bel of mail ons gerust! Wij vertellen graag wat we voor je kunnen betekenen. Hier vind je onze contactgegevens.

Zoek vacature